Інформація щодо вступу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа поза конкурсом до вищих навчальних закладів

Відповідно до Закону “ Про вищу освіту ”поза конкурсом до державних і комунальних вищих навчальних закладів особи зараховуються у випадках, передбачених законом.

Правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа визначає Закон України “Про забезпечення організаційно- правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , який є складовою частиною законодавства про охорону дитинства. Зазначеним Законом не передбачено вступ поза конкурсом до вищих навчальних закладів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Статтею 19 Закону України “Про охорону дитинства” передбачено лише, що держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту, у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей , за умови наявності у них достатнього рівня підготовки.

У зв’язку з цим, Умовами прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 , зареєстрованими у Міністерстві юстиції від 04 листопада 2014 року № 1390\26167 передбачено право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів зазначеної категорії осіб.

Згідно частини третьої статті 8 закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування” право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти–сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років (крім тих, які перебувають під опікою)та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Відповідно до статті 39-1 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа звільняються від плати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів ”.

Звільнення від плати за навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа відбувається шляхом переведення на місця державного замовлення–керівником вищого навчального закладу, або виділення Міністерством освіти і науки додаткового місця державного замовлення вищому навчальному закладу, в якому навчається зазначена категорія осіб, за поданням вищого навчального закладу.

Після набрання чинності Закону України “Про вищу освіту” у 2014 році, Міністерством освіти і науки забезпечено виділення додаткових місць державного замовлення дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, а також особам із їх числа, які вступили на навчання до вищих навчальних закладів у 2014, 2015 роках.

About

View all posts by